همکاری با مرکز در سمت مشاور همراه

Nature

مرکز مشاور تحصیلی محمدرضا پوردستمالچی ، هر ساله از بین متقاضیان و علاقمندان به امر مشاوره  ،  پس از انجام مصاحبه های علمی و عملی با تعدادی از افراد ،  همکاری خود را آغاز میکند . (داوطلبان سابق مرکز ، در الویت انتخاب هستند . )

ویژه این افراد آموزش های ضمن خدمت نیز ارائه میشود و در دوره های آموزشی تمامی اطلاعات مورد نیاز یک مشاور تحصیلی اعم از نکات تحصیلی ، برنامه ریزی ، روان شناسی و .... توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه آموزش داده میشود.

هشت امین دوره جذب مشاوران همراه ویژه سال تحصیلی 98-99 در پاییز و زمستان سال 1398 برگزار خواهد شد.


.جهت شرکت در جلسه توجیهی شرایط همکاری ، فرم همکاری را تکمیل نمایید.

.محل و زمان برگزاری جلسه متعاقبا توسط مسئولین اطلاع رسانی خواهد شد.


ادامه